POVIDONA YODADA - Acción terapéutica

Antiséptico.