POLIMIXINA B - Acción terapéutica

Antibiótico polipeptídico.