PAMIDRONATO DISóDICO - Acción terapéutica

Antiosteoporótico. Regenerador óseo. Antihipercalcemiante.