HIPéRICO EXTRACTO - Acción terapéutica

Timoléptico. Antidepresivo.