ENOXAPARINA SóDICA - Acción terapéutica

Anticoagulante. Antitrombótico.