LAROTABE - Dosificación

Vía de administración: Oral. Adultos y adolescentes: 1 cápsula diaria o según criterio médico.